soluri_obogaPe teritoriul comunei Oboga s-au identificat şi delimitat soluri aparţinând următoarelor clase:
I. PROTISOLURI - sunt soluri cu un profil slab dezvoltat sau fără profil pedologic şi care nu au caracteristici diagnostice prezente la alte soluri. Din această clasă au fost identificate - Aluviosoluri

II. LUVISOLURI - sunt soluri ale căror caracteristici esenţiale sunt: diferenţierea texturală (prezentă orizontului diagnostic argic) capacitatea de schimb cationic ridicată a argilei, saturaţia în baze peste 50% şi saturaţia redusă cu aluminiu. Din cadrul acestei clase s-au identificat şi delimitat următoarele tipuri de sol: Preluvosoluri şi Luvosoluri.

III. CAMBOSOLURI - sunt soluri care prezintă o pedogeneza caracterizată printr-o anumită dezvoltare a structurii sau culorii, indicând o alterare şi dezvoltare moderată a caracteristicilor morfologice. Din această clasă s-a identificat solul Entricambisol.

IV. HIDRISOLURI - sunt soluri care s-au format şi evoluează în condiţii de exces de umiditate permanent sau temporar. Din această clasă s-a identificat Gleiosolul.

V. ANTRISOLURI - sunt solurile rezultate prin transformările produse de om.