Comuna Oboga este situată în partea de sud a României, în nord-vestul judeţului Olt, la inflexiunea piemontului Getic cu Câmpia Română, în partea dreaptă a râului Olteţ, fiind scăldată de apele pârâurilor Călui şi Căluieţ, situată la intersecţia paralelei 45 latitudine nordică cu meridianul 24 longitudine estică, la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. Comuna Oboga se află situată în zona temperat continentală cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea vieţii omeneşti.