CONSILIUL LOCAL OBOGA, JUDEŢUL OLT
HOTĂRÂREA NR. 24/2010


ORAGNIGRAMA

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECT FONDURI EUROPENE

5 posturi pe durata implementării proiectului

Nr total funcţii de demnitate publică 2 posturi
Nr total de funcţii publice 8 posturi
Nr total funcţii personal contractual 5 posturi
Nr funcţii publice cultura 1
Nr total de posturi 21